• So. feb 27th, 2021

Nezaradené

  • Home
  • TV spot on our regional TVDK

TV spot on our regional TVDK

(JANUARY 2021) https://www.tvdk.sk/ https://www.facebook.com/televiziadk

Logo competition

Počas zimných prázdnin sa uskutočnilo hlasovanie ohľadne loga projektu. Študenti z každej krajiny pripravili tri návrhy ako by mohlo vyzerať logo projektu. Hlasovalo sa pomocou online formulára a študenti, ale aj učitelia školy…

Erasmus+

Wedding Traditions, Cultural Awareness (Svadobné tradície, Kultúrne povedomie).