• So. jún 22nd, 2024

Romania (25.-30.5. 2022)

  • Home
  • Romania (25.-30.5. 2022)

Návšteva študentov Cirkevnej spojenej školy v Rumunsku.

Druhá návšteva študentov našej školy v rámci projektu Erasmus + sa uskutočnila v dňoch 05.- 30. 5. 2022 v rumunskom meste Dorohoi. Rumunskí partneri si pre nás pripravili zaujímavé aktivity zamerané na tému nášho projektu – Svadobné tradície, kultúrne povedomie.
Počas tejto návštevy sme mali možnosť vidieť aj typickú rumunskú svadbu v prevedení
študentov našej partnerskej školy, pričom sme si spolu vyskúšali tradičné tance. Pri
návštevách okolitých miest sme videli množstvo starobylých pamiatok a tradícii Rumunska.
Študenti zo Španielska, Rumunska, Turecka a Litvy pripravili prezentácie, ktoré nám
umožnili zoznámiť sa aj s tradíciami, školami a mestami našich partnerov. Tento pobyt plný
zážitkov umožnil našim študentom spoznávať nové kultúry, zdokonaliť sa v cudzom jazyku a
nájsť si nových kamarátov.
Tešíme sa na ďalšiu mobilitu, ktorá sa uskutoční v septembri v Litve.

Students from the Church Joint School visit Romania.

The second Erasmus + visit took place from 25 May to 30 May 2022 in the Romanian city of
Dorohoi. The Romanian partners prepared interesting activities for our students focused on
the topic of our project – Wedding traditions, cultural awareness.
Our students had the opportunity to see a typical Romanian wedding performed by the
students of our partner school while trying out traditional dances together. During our stay we
visited the surrounding towns; we saw a number of ancient monuments and traditions of
Romania. Students from Spain, Turkey, Romania and Lithuania prepared presentations that
allowed us to get acquainted with the traditions, schools and cities of our partners.
This stay full of experiences was very beneficial to our students. They got to know new
cultures, improved in a foreign language and made new friends.
We are looking forward to the next mobility, which will take place in September in Lithuania.