• Št. máj 30th, 2024

Slovensko – Slovakia 08.05. 2023 – 12.05.2023

  • Home
  • Slovensko – Slovakia 08.05. 2023 – 12.05.2023

Mobilita v Dolnom Kubíne

V dňoch 08.05. 2023 – 12.05.2023 sa v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne uskutočnila posledná mobilita v rámci projektu Erasmus+. Pre zahraničných študentov a učiteľov bol pripravený bohatý program, zameraný najmä na tému spoločného projektu –
Svadobné tradície, kultúrne povedomie. Okrem aktivít, ktoré prebiehali v našej škole, sme spoločne navštívili Mestský úrad, Oravský hrad a Múzeum oravskej dediny v Zuberci. Do prípravy programu sa zapojili aj žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy Petra Michala Bohúňa, ktorí si pre nás pripravili koncert a zahrali nám niekoľko svadobných piesní.
Veríme, že zahraničným študentom sa u nás páčilo a budeme spoločne pokračovať v spolupráci na ďalších projektoch.

Mobility in Dolný Kubín

The last mobility within the Erasmus+ project took place from 8th May to 5th May 2023 in Church Joint School in Dolný Kubín.
An interesting programme focused mainly on the topic of our project “Wedding traditions, cultural awareness” was prepared for the visitors. Besides the workshops that took place in our school, they visited the City Hall, the Orava Castle and the Orava Village Museum in Zuberec. The students and teachers of Peter Michal Bohúň Art School also participated in the preparation of the programme. They performed several wedding songs for us.
We believe that they enjoyed the visit and that we will continue to work together on other projects.