• Ne. mar 26th, 2023

Litva – Lithuania 26.09.- 30.9. 2022

  • Home
  • Litva – Lithuania 26.09.- 30.9. 2022

Návšteva študentov Cirkevnej spojenej školy v Litve.
Tretia mobilita študentov našej školy v rámci projektu Erasmus + sa uskutočnila v dňoch 26.09.- 30.9. 2022 v Litve.
Návštevu sme začali prehliadkou školy našich partnerov, ktorí si pre nás pripravili niekoľko aktivít zameraných na svadobné tradície a kultúrne povedomie. Spoločne sme vyrábali svadobné dekorácie, pripravovali svadobné príhovory, pripravili prezentácie na tému typických svadobných piesní a tancov, pričom sa študenti mali možnosť lepšie spoznať a zároveň zdokonaľovať v cudzom jazyku. Počas návštevy sme videli niekoľko zaujímavých pamiatok, navštívili známe pútnické mesto Hora krížov, či prechádzali cez najdlhší most pre chodcov v pobaltských krajinách ponad rieku Šivena.
Ďalšia mobilita je naplánovaná už v novembri 2022 v prímorskom tureckom mestečku Tirebolu.


Students from the Church Joint School visit Lithuania.

The third Erasmus + visit took place from 26 September to 30 September 2022 in Lithuania.
We started our visit with a tour of our partner’s school who prepared several workshops for us focused mainly on wedding traditions and cultural awareness. The students had the opportunity to get to know each other and improve their language skills while making wedding decorations, preparing wedding speeches as well as presentations on wedding songs and dances.
During the stay, we saw several interesting monuments, visited the famous pilgrimage town of the Mountain of Crosses, or crossed the longest pedestrian bridge in the Baltic countries over the river Šivena.
The next mobility is planned for November 2022 in the seaside Turkish town of Tirebolu.