• So. jún 22nd, 2024

Erasmus+ : Wedding Traditions, Cultural Awareness (Svadobné tradície, Kultúrne povedomie).

Info o projekte

  • Home
  • Info o projekte

Wedding Traditions Cultural Awarness
31. 8. 2020 – 31. 8. 2023
(Summary video)

v rámci programu Erasmus+ bol Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne, schválený projekt s názvom Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie).

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
; ČÍSLO ZMLUVY: 2020-1-SK01-KA229-078209_1
www.erasmusplus.sk v časti „Mám projekt“ -> „Zmluvy“ -> 2020.
Získaný grant je vo výške: 34 351,- EUR

Projekt, na ktorom okrem našej školy spolupracujú  školy z Turecka, Rumunska, Litvy a Španielska, bol spustený 1. 9. 2020 a končí 31. 08. 2023.

Cieľom projektu je umožniť študentom zoznámiť sa s cudzími kultúrami a tradíciami, zlepšiť si jazykové zručnosti a naučiť sa efektívne komunikovať v cudzom jazyku. Žiaci, ktorí sa projektu zúčastnia, budú mať možnosť nielen reprezentovať svoje kultúrne dedičstvo, ale zároveň sa naučia pracovať v tímoch, čo bude pre študentov, v rámci spomínaného projektu veľmi prínosné.

Všetky aktivity spojené s projektom budú uverejnené aj na stránke našej školy. radlinskeho.sk a na tejto našej stránke k projektu
wtca-erasmus.radlinskeho.sk