• So. jún 22nd, 2024

28.11.-2.12.-2021 – Spain

  • Home
  • 28.11.-2.12.-2021 – Spain

                  Návšteva študentov Cirkevnej spojenej školy v Španielsku.

V rámci projektu Erasmus+ sa naši študenti zúčastnili v dňoch 27. 11.- 02.12. 2021 pobytu v španielskom Leóne. Spolu so študentmi z Litvy, Španielska, Rumunska a Turecka mali možnosť oboznámiť sa so španielskou mentalitou, spoznávať starobylé pamiatky a  tradície tohto historicky bohatého mesta. Naši španielski partneri pre nás pripravili mnoho aktivít zameraných na svadobné tradície a kultúrne povedomie, pri ktorých mali študenti možnosť spolupracovať  na mnohých zaujímavých projektoch a následne ich spoločne prezentovať.

Tento pobyt plný zážitkov umožnil našim študentom spoznávať nové kultúry, zdokonaliť sa v cudzom jazyku a nájsť si nových kamarátov.

Veríme, že sa už čoskoro budeme môcť zúčastniť ďalšej mobility, ktorá sa uskutoční v Rumunsku.   

                 Students from the Church Joint School visit Spain.

The students from the Church Joint School took part in an Erasmus visit in a Spanish city León from  27.11.-02.12. 2021.

Our students together with other participants from Lithuania, Spain, Romania and Turkey had the opportunity to learn about Spanish mentality, get to know the ancient monuments, traditions of this city full of history. Our partner’s school prepared for us many activities focused on wedding traditions and cultural awareness during which students had the opportunity to collaborate on many interesting projects and then present them together.

This visit full of experiences allowed our students to discover new cultures, improve their English language and make new friends.

We believe that we will soon be able to take part in the next mobility, which is supposed to be held in Romania.

« z 3 »