• Št. máj 30th, 2024

19. 12. 2020 (online meeting)

  • Home
  • 19. 12. 2020 (online meeting)

Dňa 18. decembra sa  naši študenti Matej Lastič, Jozef Strapec, Simona Fecková, Tatiana Dudžáková a Alexandra Matušáková stretli so študentmi partnerských škôl projektu pomocou online prenosu. Na stretnutí študenti prezentovali krásy a tradície  krajiny, mesta a školy pomocou powerpointových prezentácií, ktoré si môžete pozrieť na našej stránke.

On the 18th December, our students Matej Lastič, Jozef Strapec, Simona Fecková, Tatiana Dudžáková, and Alexandra Matušáková met with students from the partners’ schools of the project via online meeting. At the meeting, students presented the beauties and traditions of their country, city, and school via PowerPoint presentation, which you can see on our website.
(Mgr. Tatiana Rosiarová)

> TV spot in our regional TVDK <

Our video from the online conference (YouTube):