• So. jún 22nd, 2024

27.09. – 01.10. 2021 (coordinators in Dolný Kubín)

  • Home
  • 27.09. – 01.10. 2021 (coordinators in Dolný Kubín)

Visit and coordinators meeting in Dolny Kubin

Slovak VERSION:
V rámci projektu Erasmus+ naše Cirkevné gymnázium A. Radlinského v D. Kubíne navštívili partneri z Rumunska, Litvy, Turecka a Španielska. Hlavným  cieľom návštevy, ktorá trvala od 27.09 do 01.10 2021, bolo najmä reorganizovanie nášho pôvodného plánu kvôli stále prebiehajúcej pandémii. Počas návštevy koordinátori  krajín prestavili našim študentom vzdelávací systém a štruktúru v jednotlivých krajinách. Zaujímal ich aj  štýl výučby v našej škole, preto navštívili niekoľko vyučovacích hodín, kde mali možnosť zistiť, akým spôsobom prebieha vyučovanie a súčasne diskutovať so študentmi na rôzne témy. Keďže náš projekt je zameraný aj na kultúrne povedomie, pripravili sme pre nich niekoľko aktivít súvisiacich s našimi tradíciami a kultúrou. Navštívili sme Oravský hrad, Múzeum oravskej dediny – Zuberec, a tiež sme im ukázali našu Oravskú galériu. Prvú mobilitu sme si naplánovali na november, tak veríme, že nám to situácia dovolí a naši študenti budú môcť navštíviť Španielsko. Koordinátori v našom gymnáziu:

Mgr. Zdenka Debnárová a Mgr. Tatiana Rosiarová

English VERSION:
The Erasmus + project coordinators from Romania, Lithuania, Turkey and Spain visited Church Joint School in Dolný Kubín. The main aim of the visit that took place between 27. 09. 2021- 01.10. 2021 was to reorganize the original plan due to the ongoing pandemic. The foreign coordinators introduced the educational systems and structures in partners’ countries to our students.  As they were interested in the methods of teaching in our school, the coordinators visited several lessons in which they had the opportunity to share and discuss various topics with the students.   Since our project is also focused on cultural awareness, we had prepared for them several activities related to our traditions and culture such as visiting Orava Castle, the Museum of Orava village – Zuberec and The Orava Gallery.The first planned mobility is taking place in Spain this November. We believe that the situation will allow our students to experience a week in our partner′ s country.
Coordinators in our gymnasium: Mgr. Zdenka Debnárová and Mgr. Tatiana Rosiarová