• Ne. júl 21st, 2024

CSS-DK

  • Home
  • Wedding Traditions From Around the World

Wedding Traditions From Around the World

Svadobné tradície vo svete. Ďalšou témou, ktorá žiakov zaujímala v rámci projektu Erasmus + boli Svadobné zvyky a tradície v rôznych štátoch sveta. Študenti si na hodine anglického jazyka pripravili…

Valentine’s Day

február – Počas Dňa sv. Valentína sa na hodine angličtiny študenti 8. A venovali zaujímavej aktivite. Najprv vyhľadávali informácie o tradíciách spojených s týmto dňom v rôznych krajinách sveta, ale…

TV spots on our regional TVDK

(JANUARY, OCTOBER 2021) https://www.tvdk.sk/ https://www.facebook.com/televiziadk

Logo competition

Počas zimných prázdnin sa uskutočnilo hlasovanie ohľadne loga projektu. Študenti z každej krajiny pripravili tri návrhy ako by mohlo vyzerať logo projektu. Hlasovalo sa pomocou online formulára a študenti, ale aj učitelia školy…

Erasmus+

Wedding Traditions, Cultural Awareness (Svadobné tradície, Kultúrne povedomie).